מתן התורה של בעלי עסקים

לאדמו"ר הזקן בעל התניא יש שאלה קבועה על מתן תורה

שהוא חוזר עליה פעמים רבות בספרו, לקוטי תורה:

למה עושים עניין ממתן תורה? מה כבר קרה שם?

הרי האבות הקדושים כבר קיימו את כל התורה עוד קודם,

ובוודאי העבירו אותה גם לישראל,

אז מה בעצם היה החידוש במתן תורה, עם כל הקולות והברקים?

והוא מוסיף ושואל –

בסוף, אחרי כל הטררם, מה שה' אמר בעשרת הדברות

אלו הדברים הכי פשוטים, שכל ילד יכול להבין!

לא תרצח, לא תגנוב – בשביל זה היה צריך כזה בלגן?

 

ולכן הוא מסביר שהחידוש במתן תורה הוא

היכולת להוריד את הנוכחות של ה' לתוך המציאות.

האבות היו אנשים מיוחדים, מורמים מעם.

כשהם קיימו את התורה – היא לא היתה בתוך המציאות עצמה.

אבל אחרי מתן תורה,

לכל יהודי, פשוט ככל שיהיה, יש כח לעשות מעשים

שבתוכם נמצא ה'. ממש כאן, בתוך המציאות.

 

לכל אחד יש את חלקו בתורה,

ואנחנו מתפללים לה' שנזכה לקבל אותו – "ותן חלקנו בתורתך".

כבעלי עסקים, ביחס ליושבי בית המדרש,

העבודה שלנו היא לראות איך התורה מתיישמת

בתוך החיים עצמם.

תכל'ס, בפועל, לא תאוריות.

כמו שחז"ל אומרים על הסיבה שבגללה התורה לא ניתנה למלאכים,

שאין להם יצר הרע ואין להם מציאות להתמודד איתה.

כך מסביר אדה"ז, שהמטרה בירידת השכינה על הר סיני היתה זאת –

להוריד את הכח של התורה עד למטה.

 

את הרצון שלנו בעסק לפעול לפי התורה ניתן לשייך להדרכה של

"בכל דרכיך דעהו" – שנראה את ה' מופיע בכל מה שאנחנו עושים.

הרצון הזה מדריך אותנו מלמעלה בכל מה שאנחנו עושים,

גם אם ביום יום אנחנו לא מרגישים את זה.

אבל, כאשר זה המצפן שלנו, ה"בכל דרכיך דעהו",

הוא נותן לנו את היכולת להתנהל נכון, בישרות,

גם בפעולות היומיומיות – "והוא יישר אורחותיך".

 

מתן תורה זהו זמן טוב להתפלל לה'

שנזכה לקבל ממנו את החלק שלנו בתורה

ושנזכה להיות השליחים שלו ליישם את התורה בשטח.

אחרי הכל, בשביל זה הוא נתן אותה.

שנזכה בע"ה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות,

וליישם אותה בכל דרכינו.

חג שמח!

דילוג לתוכן